Liczba wpisów 102030
4050607080100od 100
KPiR, Ryczałt z VAT

350 zł

400 zł

450 zł

500 zł

550 zł

600 zł

650 zł

700 zł

800 zł

100 zł za każde rozpoczęte 10

Kadry i płace120 zł / osoba
Umowa zlecenie60 zł / osoba

Liczba wpisów 20406080100od 100
Księgi rachunkowe
600 zł
800 zł
1 000 zł
1 200 zł
1 400 zł
200 zł za każde rozpoczęte 20
Kadry i płace120 zł / osoba
Umowa zlecenie60 zł / osoba